A 2016. évben a "Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységek fejlesztése" című projekt keretében megvalósult egy fogvatartottakat érintő tréning a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

A tréning célcsoportja az olyan szabadságvesztésüket töltő egyének, akik alacsony iskolai végzettségűek; akiknek mentális, kommunikációs, társas önértékeléssel összefüggő kompetenciái, képességei a halmozottan hátrányos helyzetük miatt jelentősen sérült, esetleg sok esetben ki sem alakult a megfelelő színvonalon. A csoporttagok kiválasztásához a szabadulás időpontja volt a szempont. Fontos kiemelni a csoporton belüli motivációs készségeket.

Cél a személyiségfejlesztés – az önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozáshoz kapcsolódó mentális, kommunikációs, társas, önértékeléssel összefüggő képességek fejlesztése, annak érdekében, hogy az elítélt a munkaerő piacon önmagát megfelelően képviselni tudó munkavállalóvá váljon, és a társadalmi normáknak megfelelő életvitelt legyen képes kialakítani.

A csoportfoglalkozás keretében megvalósuló, személyiségfejlesztést segítő elemek a saját személyiség feltérképezése, a pozitív személyiségvonások megerősítése, a frusztrációs-tolerancia mértékének növelése, a hatékony önértékelés elemeinek tudatosítása.

Kiemelt cél volt a reális énkép megfogalmazása, a szociális szerepek összehangolása, a jövőkép kialakítása.

A tréning másik nagy témája a készségfejlesztés a gyakorlatban – fegyelmi eljárás helyett problémamegoldó tréning – konfliktuskezelési technikák, melynek célcsoportja az előzetes letartóztatásban lévő és jogerős ítéletet töltő fogvatartottak.

A foglalkozás célja volt, hogy a fogvatartottak elszakadjanak a börtön deprivációs hatásaitól és kialakuljon az "itt és most" élménye az adott témára vonatkozóan. Fontos feladat, hogy a fogvatartott önreprezentációjához tartozó – amire büszke, és amit magáról mások felé közvetít, szimbolikusan kifejezve, amit véd önmagából, illetve amivel védekezik – feltárása. A problémamegoldó (erőszakmentes) kommunikációs és kapcsolati modell lényege a nyitottság, az őszinteség és az együttérzés. Annak a készsége, hogy verbálisan és nonverbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát.

A tréning témái:

- Közléssorompók - hogyan hallgassak meg másokat,

- Saját érzéseim - hogyan mondjak nemet,

- Hogyan fejezzem ki magam? - érzések és szükségletek.

A fogvatartottak örömmel és lelkesedéssel vettek részt a tréningen és a foglalkozásokon. Reménykednek, hogy ez évben is indul hasonló foglalkozásokból álló tréning.

forrás: HBMBVI