Pünkösd alkalmából látogatott el dr. Márfi Gyula Veszprém Főegyházmegye érseke a veszprémi börtönbe

Érsek Atya sűrű egyházi programjai között mindig szentel időt a szabadságvesztésüket töltőkre, rendszeresen ellátogat a börtönbe: legutóbb tavaly Karácsonykor Jézus születéséről emlékezhettünk együtt. A mai jeles napon Németh Éva bv. ezredes parancsnok köszöntötte az egyházfőt, akinek a látogatását Zsebe Attila börtönlelkész diakónus készítette elő, Lendvai-Frikkel Attila egyházi segítő közreműködésével.

Fotó: Veszprém Megyei Bv. Intézet

A női fogvatartottak nagy érdeklődéssel készültek az eseményre, a szentmise előtt családi beszélő keretében fogadták szeretteiket, akik közül többen éltek a lehetőséggel és részt vettek a szentmisén is.  A liturgián a Spiritus együttes egyházi énekei csendültek fel, magával ragadó muzsikájuk mindenkit lenyűgözött.

Fotó: Veszprém Megyei Bv. Intézet

Érsek Atya a jelenlévőkhöz a tőle megszokott, közvetlen módon szólt, a Húsvét szent titka utáni ötven nap felidézését követően a Pünkösd lényegéről osztotta meg értékes gondolatait. Egy ókori görög filozófus világ lényegére vonatkozó nézetéből kiemelte a föld, a víz, a levegő és a tűz elemeinek rendszerét, mely elemek közül a Pünkösdhöz leginkább a levegő társítható, ami a szentlélek formájában van jelen mindannyiunk életében.  A mai nap üzenetei ezért a szentlélek köré fonódtak, Óvári Mariann elítélt Ezékiel próféta könyvéből az éltető leheletről olvasott fel.

Fotó: Veszprém Megyei Bv. Intézet


Érsek Atya különös módon képes a fogvatartottak érzelmeire hatni, szépirodalmi művekből, versekből idézett, ezekkel tereli a bűnelkövetőket a helyes útra. „Olyan jó rossznak lenni, olyan rossz jónak lenni”- emlékeztetett sokak gondolatára és javasolta mindenkinek, hogy a Szentlélek segítségét hívjuk, ha elbizonytalanodunk az élet útvesztőiben. Ugyancsak a lélek és a levegő párhuzamára utalt azzal a példával, hogy a növények számára sem elég csupán a napfény és a csapadék. Szél, azaz levegő, lélek nélkül terméketlenek, hasznavehetetlenek maradnak.

Fotó: Veszprém Megyei Bv. Intézet


A börtön Isteni Irgalmasság Kápolnájában a mai program a bizakodásról és a Szentlélek diadaláról szólt, így Érsek Atya Váci Mihály: Szelíden, mint a szél és Ady Endre: A szép húsvét című verseiből is idézett.
A börtön valamennyi dolgozója és fogvatartottja nevében Köszönjük Érsek Atya látogatását és kiemelt figyelmét!