A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat.

Fő feladatai:

 • Az intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az előzetes letartóztatással,(kiadatási, bv .átvételi),  jogerős  elítéltek  befogadásával,  a  biztonsági  és  egyéb  okból  elhelyezett  elítéltek szabadságvesztésével, továbbá  az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
 • Ezen feladatok ellátása érdekében szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét és ellenőrzését, elhelyezését és élelmezését, ruházati és egészségügyi ellátását, nevelését, anyagi-pénzügyi ellátását,  foglalkoztatását a rendelkezésre álló feltételek alapján, oktatását, képzését.
 • Fenntartja  az  intézet  biztonságát,  valamint  ellátja  a  fogvatartottak  szállításával  és előállításával kapcsolatos feladatokat.
 • Befogadja  a  jogszerűen  előállított  vagy  önként  jelentkező  személyeket,  nyilvántartja  a fogvatartottak személyi és büntetés-végrehajtási adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást, és gondoskodik az adatok védelméről.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • Az intézet az éves jóváhagyott költségvetési kereteken belül biztosítja az eredményes szakmai munkához szükséges anyagi technikai feltételeket, a szabályszerű pénzgazdálkodást, a személyi állomány bérezését, anyagi ösztönzését, a fogvatartottak bérezését, anyagi ösztönzését, a  környezetvédelmi,  munkavédelmi,  egészségvédelmi  és  tűzrendészeti  szabályok betartását, a tulajdon védelmét.
 • Az intézet közreműködik a felújítási, beruházási feladatok végrehajtásában, elvégzi, illetve végezteti a karbantartási munkálatokat.
 • Az intézet eredményes működésének érdekében  rendszeresen  végrehajtja  a  hivatásos  állomány  és  a  közalkalmazotti  jogviszonyban állók szakmai képzését, továbbképzését, fizikai állapotfelmérését, végzi a hivatásos állomány  egészségügyi alapellátását és foglalkozás-egészségügyi ellátását,  továbbá  időszakos  egészségügyi,  pszichikai  és  fizikai  állapotvizsgálatát, valamint a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátását, biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot.
 • Hatásköri  lista  alapján  az  intézet  végzi:  a  hivatásos  állomány  kinevezését,  előléptetését, anyagi  és  erkölcsi  elismerését,  a  fegyelmi  vétségek  elbírálását,  a  kártérítési  eljárás lebonyolítását.
 • Az intézet végrehajtja a honvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat.
 • Ellátja az intézet vagyonleltárában lévő gépjármű állománnyal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat,  szervezi  az  intézeti  és  az  OP  szállítási  igényeinek  kielégítését,  ügyintézői rendszerben üzemelteti az OP által használt gépjárműveket, és tartalék gépjárműveket.
 • Ellátja az intézet vagyonleltárában szereplő szolgálati lakások és őri szállók üzemeltetési, gondnoksági, programszervezési feladatait.