"Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt!" (Hippokratész)

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Kohutné Molnár Edit címzetes törzszászlós, a Tüdőgyógyászati osztály főápolója, a Büntetés-végrehajtás Szolgálatáért Emlékplakett „Ezüst” fokozatát,  Gyürefi Edit címzetes zászlós, szintén a Tüdőgyógyászati osztály főápolója pedig országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban részesült. Az elismeréseket Schmehl János bv. vezérőrnagy adta át.

[Forrás: BVOP]

Helyi szinten az alábbi kollégáink részesültek parancsnoki dicséretben, Csontó Anikó c. zászlós, a Belgyógyászati osztály szakápolója, Morzsikné Saás Andrea c. zászlós dietetikus, Csomós Veronika ka. a Sebészeti osztály szakápolója, Varga Margit ka. a Nőgyógyászat-Szülészeti osztály, Herédi Tímea ka., a Laboratórium szakasszisztense, és dr. Fodor Veronika a Gyógyszertár főgyógyszerésze.

[Forrás: Bányai Sándorné]

 

Az elismerésben részesült kollégáknak , és minden egészségügyi területen dolgozónak ezúton is kívánunk további szakmai sikereket!