2018. február elsején a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kompetenciafejlesztő foglalkozás indult. A tematikus csoportfoglalkozás 2x30 órában valósul meg, amelyet az EFOP 1.3.3. projekt tanácsadói tartanak a fogvatartottaknak, és amelyek a humán szolgáltatások rendszerébe illeszkednek.

A foglalkozások célja a reális énkép és önismeret kialakítása a társadalmi normák mentén, felkészítés a társadalmi, munkaerőpiaci reintegrációra. Tartalmukat tekintve az intézetben konfliktuskezelés, illetve kommunikáció témakörökben indult a csoportfoglalkozás 15 fő részvételével.

Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet