Intézetünk 2015. június 11-én az V. Országos Fogvatartotti Imanapon vett részt a Budapesti Fegyház és Börtönben. A rendezvény fővédnöke, Dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinati lelkészi elnöke volt.

Külön megtiszteltetés volt, hogy püspök úr megnövekedett teendői mellett, továbbra is szívén viseli a fogvatartotti imanapot. Minden évben az igei útmutatót úgy tárja elénk, hogy az mindenki szívéig eljusson. Az idei igehirdetés a hit erejét mutatta be a fogvatartottak és a jelenlévők részére az "Etióp Kincstárnok" történetén keresztül.

Megtapasztaltuk, hogy "egymás hite által épülünk". A jelenlévők lélekben megerősödve térhettek vissza intézetünkbe.

Forrás HBMBVI

Forrás HBMBVI