A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben június 9-én regionális fegyelmi és nyomozótiszti továbbképzést tartottak. A továbbképzést Gyenge-Biró István bv. ezredes nyitotta meg.

A továbbképzés során az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

- Parancsnoki nyomozások ügyészi tapasztalatai, tevékenységgel szembeni elvárások

- Az intézetek fegyelmi és bűnügyi helyzetének bemutatása, konzultáció

- Egy-egy tanulságos fegyelmi vagy büntető ügy ismertetése

Forrás: HBMBVI

- a 2014. évi II. fokú fegyelmi eljárások tapasztalatainak ismertetése

- A NexonHR rendszerbe integrált fegyelmi és bünügyi nyilvántartó alrendszer eljárási szabályairól, a fegyelmi, bűnügyi és méltatlansági adatállomány kezeléséről szóló 38/2014 (IX. 05) OP szakutasítás végrehajtása adatkezelés, adatrögzítések tapasztalatainak értékelése

Forrás: HBMBVI

- Az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült kérdések megtárgyalása, konzultáció

- További feladatok, elvárások meghatározása, a rendezvény értékelése