Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Székhelye: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
Telefon: 06-88/591-570
Fax: 06-88/620-536
E-mail: byVjCBiKcGGFiXw32kTdmVzenByZW0udWtAYnYuZ292Lmh1
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/veszprem
 
Az intézet állami feladatként, a jogszabályok és a végrehajtási rendelkezések alapján, külön kijelölés által meghatározott körben, alaptevékenységének, rendeltetésének megfelelően ellátja az előzetes letartóztatással, a biztonsági és egyéb fontos okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével, továbbá az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatokat.
Ennek során szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, nevelését, munkáltatását, anyagi-pénzügyi, egészségügyi ellátását, biztosítva a törvényesség betartását.
 
Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Veszprém Megyei Főügyészség.