A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv, jogi személy. Jogszabályban meghatározott közfeladata szerint rendvédelmi szerv. Ellát szervezési, személyügyi és szociális feladatokat, valamint elvégzi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által meghatározott egyéb feladatokat. 

Fő feladatai:

 • Az intézet jogszabályok és belső rendelkezések alapján végrehajtja az elítéltek, előzetesen letartóztatottak és az elzárásra utaltak fogvatartását.
 • Biztosítja – az intézet költségvetési keretei között - a büntetés-végrehajtási feladatok ellátásához szükséges feltételeket.
 • Fenntartja az intézet biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, szállítási és előállítási feladatokat.
 • Befogadja és nyilvántartja a fogvatartottak személy és bűnügyi adatait, biztosítja – jogszabályi keretek között – az adott szolgáltatást.
 • Gondoskodik a fogvatartottak differenciált elhelyezéséről és a jogszabályban előírt ellátásáról.
 • Megszervezi fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását, elvégzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokat.
 • Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli kötelezettségeik teljesítését.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján ellátja az intézet üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi – gazdálkodási és anyagi-műszaki feladatokat. Ennek kapcsán végzi a beruházási, felújítási, tevékenységet valamint a védelmi felkészüléssel kapcsolatos munkákat.
 • Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres képzését és oktatását, az állomány anyagi és pénzügyi ellátását.
 • Végrehajtja a honvédelmi, katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi a személyi állomány fegyelmi ügyeit.
 • Szervezi és biztosítja a hivatásos állomány gyógyító-megelőző ellátását, egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatát, valamint a közalkalmazott munkavállalók megelőző szűrővizsgálatát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatát.
 • Ellátja az intézet működésével kapcsolatosan jelentkező tűz-és munkavédelmi, környezetvédelmi és jogi feladatokat.
 • A rendelkezésre álló feltételek alapján megszervezi a fogvatartottak munkáltatását.