A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet együttműködő partnerként két másik büntetés-végrehajtási intézettel, valamint a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesülettel a "Zsákutca" elnevezésű pályázaton közel 3 millió forintot nyert el, amelyet kábítószer-prevenciós programra fordít a fogvatartottak részére.

A prevenciós programunk általános célja az információátadás, valamint az egészséges életmód mellett való döntés fontosságának megerősítése a büntetés-végrehajtási intézetekben, elsődlegesen az egészség és a börtön biztonságának fenntartása, illetve a visszaesés csökkentése. A börtönben megjelenő droghasználat jelentős kockázati tényező a társadalmi kohézió tekintetében is. A büntetés-végrehajtási intézetekben folytatni kívánt prevenciónknak arra kell irányulnia, hogy a fogvatartottak elhiggyék azt, hogy a kábítószer-használat nem tartozik hozzá az életükhöz, drog nélkül is lehet élni.

A megvalósítani kívánt tevékenységeink elősegítik a társadalmi beilleszkedést, toleranciát, egészségtudatosságot. A negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességüket erősítjük, az egyéni és közösségi kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív programok biztosításával törekszünk a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentésére. A programunkba való jelentkezés önkéntes, a korcsoport nem meghatározott.

A hét hónapos programot az intézet több mint hárommillió forintból, a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesülettel, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnel közösen hajtja végre.