KIVONAT A 2013. ÉVI CCXL. TÖRVÉNY (Bv. tv.), ILLETVE A 16/2014. IM RENDELETBEN, 2018. JÚLIUS 1-JÉTŐL MEGHATÁROZOTTAKRÓL

A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény nem küldhető (utóbbi csak külön engedéllyel).
Az elítélt kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányterméket tartalmazó csomagot ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben állíttathatja össze jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít a havi gyakoriságba.

Az elítélt kapcsolattartója a Bv. tv. 176. § (5) bekezdése szerinti csomagot (élelmiszert, tisztálkodási szert) a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg
a1) a bv. szerv által működtetett internetes felületen az ellenérték átutalásával, vagy
b1) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

A bv. intézet az elítélt részére a csomagot
a) az a1) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,
b) a b1) pont szerinti esetben a látogatást
követő három munkanapon belül adja át.

A 2018. JÚLIUS 01-JÉTŐL ÉLETBE LÉPŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN BEKÜLDHETŐ CSOMAGOK TÍPUSAI

§ Havonta legfeljebb egy csomag, 5 kg súlyhatár mellett, opcionálisan választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik)
o Bv. intézet területén működő üzlet kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során rendelt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek)
o Kívülről, postai úton beküldött csomag (tisztálkodási felszerelések, étkezési eszközök, írószerek, papíráruk, egyéb használati tárgyak, vallási kegytárgy és imakönyv),

§ Meghatározott gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag – amennyiben a bv. intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni, a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével –, a havi kereten felül.

§ Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött csomag, a havi kereten felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli).

Felhívásra jelentkezők számára tájékoztató az intézet elérhetőségéről, megközelítéséről

Csomagküldéssel kapcsolatos tájékoztató - változás!

Látogatással kapcsolatos információk

Levelezéssel kapcsolatos tájékoztató

Telefonálással kapcsolatos szabályok

Pénzküldés szabályai

A fogvatartottak birtokában tarható tárgyak köre

Tájékoztató a látogatóként belépők részére

Pártfogói felügyelői feladatok, ügyfélfogadási rend

Tájékoztató ügyvédek, képviselők részére