A Büntetés-végrehajtási szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja költségvetési szerv, jogi személy.

Alaptevékenysége, rendeltetése a büntetés-végrehajtási szervezet állományába tartozók törvényben meghatározott szintű oktatása, szervezett konferenciák, továbbképzések lebonyolítása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A személyi állomány rehabilitációs és rekreációs programjainak szervezése és lebonyolítása.

Az intézményt az igazgató vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat. A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Alapító okirat 2015