"Alapítvány a baracskai foglárokért" 

 

Az alapítvány céljai:
 
A) Az intézet személyi állományának, nyugállományba vonult dolgozóinak és családtagjaiknak egészségmegőrzése, betegségmegelőzése; gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs, rekreációs tevékenységek támogatása. Az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

B) Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott dolgozók szociális támogatása, családsegítés, súlyos beteg hozzátartozóik gyógyításának segítése, az elhunyt bv. dolgozó özvegyének, árváinak támogatása. 

C) Kulturális tevékenységek, bv.-s nyugdíjas- találkozók szervezése, lebonyolítása, a személyi állomány és családtagjaik, valamint az alapítványi támogatók számára.

D) A bv. dolgozók gyermekei oktatásának, üdültetésének segítése, szabadidős programok szervezése.  

E) Az egészséges életmód kialakítására ösztönző sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása a bv.-s családoknak, a régióban lévő bv. intézeteknek és a társ fegyveres rendvédelmi szerveknek, továbbá az ehhez szükséges sporteszközök beszerzése.

F) Az önvédelmi képzés lehetőségeinek megteremtése, ilyen irányú ismeretek szinten tartása, fejlesztése.

G) A személyi állomány szakmai továbbképzésének, idegennyelv-oktatásának elősegítése, szakmai utak keretében bel- és külföldi intézetlátogatások lebonyolítása.