A fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését segítve számos civil szervezet vesz részt a büntetés-végrehajtás munkájában, melynek egyik jó példája a Balassagyarmaton működő Mesekör program. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben a hétvégén beszélgettek szakemberek az ötéves program tapasztalatairól és eredményeiről.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön több mint tíz éve indít reintegrációs programokat, keres innovatív megoldásokat és folyamatokat különböző pályázati lehetőségeket megragadva. Számos jó gyakorlattal büszkélkedhetnek szakembereink, melyek együtt és egyenként is a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének elősegítését és munkaerőpiaci helyzetének javítását célozzák. 
A 2011-ben kezdődött Mesekör program legfőbb célja a családi kapcsolatok erősítése, azon belül is az apa-gyermek kapcsolat minőségének javítása. Egy-egy előadást komoly műhelymunka előz meg, melynek során többek között kommunikációs gyakorlatokat is végeznek, de az önismeret, a személyiségfejlesztés és a konfliktuskezelés is előtérbe kerül. Ezek ötvözeteként, kiegészítve saját élettapasztalatokkal, érzésekkel, álmokkal és a népmesei motívumok figyelembe vételével születik meg a következő mese, melynek segítségével olyan tapasztalatokat is át tudnak adni a gyermekeknek, amiket esetleg szóban meg sem tudnak fogalmazni.

Fotó: Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Összesen 56 fogvatartott vett részt eddig a programban, akik 9 mesét mutattak be 22 előadáson. A részt vevő elítéltek fegyelmi helyzete jelentősen javult, mindössze öten kerültek ki a programból ilyen okból. A résztvevők önismerete, konfliktuskezelése jelentősen javult, személyiségük pozitívan változott.
E programmal kapcsolatban a közbenjáró Feldmár Intézet 2013-ban elindította a B-terv programot is, mely a Mesekörre épülve segíti a programból frissen szabadult elítéltek társadalmi visszailleszkedését. Ebben olyan volt fogvatartottak vehetnek részt, akik nem tudnak visszatérni családjukhoz, de így jelen lehetnek egy olyan lakóközösségben, mely előítéletektől mentes, és gyakorolható az asszertív kommunikáció is. Emellett létrejött az úgynevezett Mirkó alap is, mellyel a fogvatartottak gyermekeivel való foglalkozásokat támogatják. A civil szervezet és a vele szimbiózisban működő Tévelygőkért Alapítvány hazai és nemzetközi elismerésben is részesült e programmal összefüggésben.

Gratulálunk az elért eredményekhez, és köszönjük a részt vevő szakemberek kitartó munkáját!