Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése miatt a megterhelés módosítása (csökkentése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat. A munkahelyi terhelés az optimálistól eltérő igénybevétel következtében foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések kialakulásával, a munkaképesség csökkenésével jár együtt.

A büntetés-végrehajtás személyi állományának munkakörülménye (munkahely-, munkaidő beosztás-változásból adódó rendszertelen életmód, a fizikai és társadalmi környezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző megterhelések (fizikai, élettani, lelki, idegi, pszicho-szociális, ergonómiai, balesetet okozó) erednek, melyek egészségkárosító kockázattal járnak.

A fentiek alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 1-1/56/2000. (IK. Bv. Mell. 10.) OP intézkedése – amely jelenleg is hatályos – meghatározta a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos és közalkalmazotti állományú dolgozói számára biztosított rekreációs programok kereteit.

Az intézkedés alapján kidolgozott, és az akkor még külön működő pilisszentkereszti továbbképzési, és igali rehabilitációs központban lebonyolított program tíz nap időtartamban kulturális, sport-, szabadidős és egyéb foglalkozásokat tartalmazott.

Az intézkedés meghatározta azon személyi állományú tagok körét, akik a programon részt vehettek (fő jellemző – fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó állomány).

A rekreációs program végrehajtása az intézkedés alapján elkezdődött, aztán néhány évi sikeres működés után, elsősorban a források elmaradása, és a jogszabályi környezet változása nyomán (adóterhek változása) megszűnt.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja azonban továbbra is szem előtt tartva alapfeladatait, továbbá a személyi állomány fizikai, mentális, pszichés megterhelésének csökkentését, illetve az ezen tényezők okozta megterhelés eredményezte károsodások elkerülését folyamatosan kereste a program újbóli beindításának lehetőségét. 

Az előzőek alapján a 2014. évben elkezdődődött, a régi hagyományok, meglévő szabályzók, és a munkavállalói igények alapján a személyi állomány fizikai, mentális állapotát célzottan javító stressz kezelő program végrehajtása.

A program anyagi fedezetét a családalapítási előleg címén a büntetés-végrehajtási szervezetnek juttatott, de fel nem használt, fennmaradt (ki nem fizetett) 12.000.000,- Ft jelentette.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2013 év végen elkezdte a felkészülést a program végrehajtására. Első körben a BVSZTRK – figyelembe véve a már egyszer meg lévő rehabilitációs program tapasztalatait – kidolgozta a program alapjait. Az egy heti programterv két nap pszichológus által vezetett stressz kezelő tréning után irányított szabadidős programok lebonyolítását tartalmazta.

A programokhoz rendelet költségelemek a tervezés során megmutatták, hogy a végrehajtásra biztosított keret a korábbi 10 nap helyett 5 nap tartalmas kitöltéséhez biztosít lehetőséget.

A továbbiakban az öt nap időkerettel gazdálkodva megtörtént a részletes programterv összeállítása az alábbi programelemekre építve:

- 1. nap:
Délelőtt: érkezés, szállás elfoglalása, a program hivatalos megnyitása
 Délután: csoportos pszichológiai tréning

- 2. nap:
Délelőtt: csoportos pszichológiai tréning
  Délután: egyéni pszichológiai tanácsadási lehetőség
 Este: karaoke program

- 3. nap:
Délelőtt: fürdőzés, kirándulás
Délután, este: városnézés, majd színházi előadás megtekintése

- 4. nap:
Délelőtt: frissítő-átmozgató, lazító torna gyógytornász vezetésével, kirándulás
  Délután: relaxációs torna gyógytornász vezetésével, kirándulás
Este: búcsúest

- 5. nap:
Délelőtt: a program hivatalos zárása, ebéd után hazautazás

Az előzetes kalkulációk szerint az egy heti költség a programok esetleges változásait is figyelembe véve (időjárás okozta programmódosítások) 40.000 - 45.000,- Ft lett.

A programterv elfogadását követően a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztálya megkezdte a létszámkeret feltöltését. A kiválasztás szempontjai –¬ a már korábban normákban rögzítettek szerint – nem változtak. Kiválasztási szempont volt a jelentkező büntetés-végrehajtásnál eltöltött szolgálati ideje, a fogvatartottakkal való közvetlen munkavégzés, illetve a stresszoroknak való fokozott kitettség is.

Már a jelentkezés során borítékolható volt a program sikere, amikor a meghirdetett 240 fő helyére közel 1000 fő személyi állományi tag jelentkezett.

A csoportok összeállítása során törekedtek a mind életkorban, mind beosztásban, mind a nemek arányaiban vegyes csoportok kialakítására.

A stressz kezelő végrehajtása 2014. február 17-én az intézmény igali telephelyén, 2014. március 3-án pilisszentkereszti székhelyén kezdődött el.

A program szerint a résztvevők 5 nap, 4 éjszakát 12 fős csoportokban töltöttek el az intézményben.

A hét során a részt vevők teljes ellátásban (szállás, étkezés, szállítás) részesültek.

A programok, az előre meghatározottak szerint a parancsnoki megnyitót követően pszichológus irányításával kezdődtek minden héten. A cél a kezdeti szorongások feloldása, a játékos ismerkedés, a csoport kialakítása volt. Az első két nap után vette a BVSZTRK helyi programszervezője a csoportok irányítását.

A harmadik napon a program már a közös élmények megszerzéséről, a teljes kikapcsolódásról szólt. A szervezett sport programok (asztalitenisz), kirándulás (túrák, városnéző séták), kulturális és élmény programok (színház, élményfürdőzés, relaxáció, karaoke, táncház) tették színessé a további napokat.

A 2014. évben 242 állományi tag vett részt az előre kidolgozott tematikus programokon.

A 20 héten át tartó stressz kezelő program egy kivételtől eltekintve esemény nélkül ért véget. A menet közbeni módosítások (elsősorban időjárási körülmények miatt) mindig hatékonyak voltak.

A BvOP szakirányító szervei és a BVSZTRK által kidolgozott tematikus programról az előzetes tapasztalatok alapján, illetve a résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek kiértékelést követően megállítható, hogy az rendkívül sikeres és népszerű a munkatársak körében.

Néhány vélemény a részvevők tollából:

 „Tökéletesen kipihentem magam.”

„Most a tréning befejezése után azt gondolom, hogy szükséges, és legalább évente, de kétévente mindenképpen megismételném.”

„A tréning segített nekem abban, hogy pozitívan álljak az élet nehéz próbái elé!”

A program kiértékelését követően, illetve a személyes beszámolók alapján összegezhető, hogy az maximálisan elérte célját, így munkatársaink kipihenten, új élményekkel gazdagodva, speciális stressz kezelési technikákat elsajátítva újult erővel térhettek vissza a szolgálati helyükre.

A heti programok változatos élményeket nyújtanak a résztvevőknek. Sokan első ízben tapasztalták meg a színház adta élményeket, illetve egy múzeumi látogatás varázsát. A személyi állományú tagok nagy lelkesedéssel vesznek részt a kirándulás, fürdőzés program elemeken. Kivétel nélkül úgy távoztak az öt napos program után, hogy mentálisan megerősödve, feltöltődve állhatnak újra szolgálatba.

A tapasztalatok szerint a hét végezetével összekovácsolt csapatok alakulnak ki, akik további találkozásokat szerveznek. A személyi állományi tagok új barátokra, ismerősökre tesznek szert. A résztvevők megnövelt önismerettel, alacsonyabb stressz szinttel távoznak a hét leteltével. Érezhető volt a program közösségformáló ereje.

Az év végén a BvOP, és a BVSZTRK az éves működést összegző munkamegbeszélést tartott. A megbeszélésen részt vettek a szervezésben és lebonyolításban részt vevő felügyeleti szervi vezetők, intézményi vezetők, programszervezők, illetve pszichológusok is.

A megbeszélés során értékelték az egy év tapasztalatait, továbbá keresték azokat a lehetőségeket, amelyek hatékonyabbá, színesebbé tehetnék a stressz kezelés egy hetét. Az értékelés alapján változtatás történt a végrehajtás időbeliségében (hétfőnkénti korábbi kezdés, pénteki nap további kitöltése), illetve új élményprogramok kerültek a szabadidős programok közé (paintball, lézer harc). Megállapítást nyert továbbá, hogy BVSZTRK nem rendelkezik a hatékony feladatellátáshoz szükséges nagyobb befogadó képességű személyszállító járművel, annak beszerzése, vagy biztosítása 2015-ben szükségessé válik.

Az egy év tapasztalatait összegezve igazolást nyert, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja – mint a program helyszíne, és koordinálója – a feladatot a meghatározottak szerint kiváló minőségben hajtotta végre.