125 éves a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

A Vasvármegyei Fogház 1889-ben kezdte meg működését Szombathelyen, mintegy két évnyi, jól szervezett építési munkálatokat követően.

Forrás: nyugat.hu
Az elítéltek munkáltatására szolgáló műhelyeket az alagsorban alakították ki. Az 1920-as évektől a fogvatartottak munkáltatási lehetőségeit kosárfonással, üvegfonással, tollfosztással bővítették. Az oktatás egyházi személyek irányításával zajlott. 1944 márciusától az intézet emeleti részének felügyeletét a német katonai egységek, (majd később a nyilasok) vették át az SS irányításával. Az 1950-es években a fogházat a női elítéltek elhelyezésére jelölték ki. Munkáltatásukat varrodában és babagyártó üzemben oldották meg. Az üzem működtetését 1954-ben a Közérdekű Munkák Igazgatósága (KÖMI) vette át és „KÖMI 106. számú üzeme” néven működött.

 

Forrás: nyugat.hu

1957-ben az intézet elnevezése és profilja is megváltozott. A Szombathelyi büntetés-végrehajtási Intézetben ettől kezdve a nők már csak mint előzetes letartóztatottak és elzárásosak voltak jelen. A KÖMI irányítása megszűnt, az üzemet a Sopronkőhidai Szövőgyárhoz csatolták. 1960-ban vízvezetéket és csatornahálózatot építettek ki, az összes zárkát vízöblítéses WC-vel szerelték fel. 1966-ban – előbb kísérleti jelleggel, majd az intézet egészére kiterjedően – kiépítették az elektromos zárrendszert. 1972-ben ismét módosult az intézet jellege: a szigorított börtön fokozatú férfi elítéltek elhelyezésére jelölték ki. Korszerűsítési munkákat végeztek. A munkáltatás fémmegmunkáló üzemmel bővült, ahol két műszakban dolgoztak. Az épület leromlott homlokzati frontját 1981-ben újították fel. Az évtized során informatikai fejlesztésekre került sor: központi TV antenna-rendszert, videostúdiót, zártláncú TV hálózatot építetek ki. Az 1989-ben befejeződött munkálatok során a konyha felújítására, a raktárkapacitás bővítésére és garázsblokk átadására került sor. A fogvatartottak foglalkoztatása elsősorban költségvetési keretek között zajlott.
2008. március 1-jén az elnevezése Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetre módosult. Az épületet fokozatosan kiürítették és a fogvatartottakat a város külterületén létesített, jogutód intézetbe telepítették át.

Forrás: Szombathely Kövér Zsolt
Az új büntetés-végrehajtási intézetek létesítéséről szóló, 2004-ben kihirdetett kormányhatározat tette lehetővé Tiszalökön egy 700 fős, míg Szombathelyen egy 800 fő befogadására alkalmas országos intézet létesítését, a köz és a magánszféra együttműködésén alapuló PPP konstrukcióban.

A kormányhatározat a létesítés helyéül az ország északkeleti térségét, illetve a nyugati régiót jelölte ki. A szombathelyi beruházás közbeszerzési eljárásának nyertese a ZÁÉV és a FUTURE Zrt. valamint a Mátraholding Zrt és az Unicredit Bank voltak. Szombathelyen a volt Magyar Honvédség Savaria Kiképző Központ épületeinek egy része került átalakításra, barnamezős beruházásban. A munkaterület átadására 2006. május 31-én került sor.

A nyolcmilliárdos beruházás folyamán elkészült objektum a kivitelezés és a teljes üzemeltetés időszaka alatt a magyar állam tulajdonában marad. Az állam bérleti díjat a vállalkozó javára alapított haszonélvezeti jogra tekintettel fizet.

Forrás: Vas Népe: Sadnes

Az intézet átadására és a betelepítésre 2008. márciusában került sor.

Forrás: Szombathely

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megfelel a személyi állomány és a fogvatartottak élet-, és munkakörülményei tekintetében az Európai Uniós ajánlásoknak.

Forrás: Szombathely

Az összesen 53 hektáros területen belül egy 13 hektár térmértékű komplexumot 10 őrtoronnyal megerősített, 6 m magas bástyafal véd.  Ezen belül biztosított az előzetes fogvatartottak, valamint a jogerősen elítélt férfiak és nők fegyház, börtön és fogház fokozatú őrzése, felügyelete, ellenőrzése.

Az egyedülállóan magas színvonalú látogatói épületben történik a fogvatartottak kapcsolattartása hozzátartozóikkal, biztonsági- és asztalos beszélővel Ezen épületegyüttesben kapott helyet a 12.500 kötetes könyvtár is, amely a személyi állományú tagok, valamint a fogvatartottak kulturális igényeinek kielégítésére szolgál, továbbá a 200 fő befogadására alkalmas színházterem is, amely – felújítását követően – nem csupán a látogatásoknak, hanem állományértekezleteknek, előadásoknak, kiállításoknak és ünnepségeknek is kiváló teret biztosít. Ebben az épületben kialakításra került még bírói tárgyaló és a fogvatartottak vásárlására szolgáló bolt is.

A fogvatartottak munkáltatására három 1000 m2-es csarnok áll rendelkezésre, műhelyekkel, raktárakkal, öltözőkkel, zuhanyzókkal.

A létesítményhez tartozik még a bástyafalon kívüli irodaépület és egy konyha, mosoda, raktár és személyi állományi öltöző, étterem komplexum. Az Intézetben az alap- és középfokú oktatás zajlik a külön e célra kialakított oktatási blokkban. A szabadidő hasznos és értelmes eltöltését 10 szakkör biztosítja. Színjátszó, dráma, sport, sakk, zene, kézműves, rajz és barkács, életvezetés szakkör mellett még a számítástechnika alapjainak elsajátítására is van lehetőség.