A TÁMOP 5.6.2 projekt és 5.6.3 projekt kutatási tevékenységeivel, eredményeivel kapcsolatos kutatási anyagok, szakmai tapasztalatok a vizsgálati szempontok figyelembe vételével.

A TÁMOP 5.6.3. projektet két vizsgálat kíséri.  A Belügyminisztérium által koordinált  projektértékelő kutatás és a BvOP által vezetett vizsgálat a büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának körében.

Projektértékelő kutatás
A projektértékelő kutatás keretében egyrészt a TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt megvalósításának, rövid távú eredményeinek, hatásainak értékelése, valamint a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt keretében szolgáltatást igénybe vevő célcsoport tagok utánkövetése valósul meg.

A büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának vizsgálata
A kutatás célja a büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának általá nos attitűd, motivációs, egyes szakmai csoportok együttműködésének, egymás közötti kommunikáció hatékonyságának, kollegiális viszonyának, valamint a fogvatartottakkal kapcsolatos percepció, kommunikációs eszközök, motivációs, mozgósítási technikák és az intézményi struktúrában elfoglalt helyének vizsgálata.

Egy korábbi, a TÁMOP 5.6.2 projektre vonatkozó tanulmány az alábbi linken elérhető.

PÁLINKÓ ÉVA-PAPP GÁBOR
AZ ELÍTÉLTEK TÖBBSZAKASZOS, TÁRSADALMI ÉS MUNKAERŐ-PIACI
REINTEGRÁCIÓJA ÉS INTENZÍV UTÓGONDOZÁSI MODELLJÉNEK
KIALAKÍTÁSA ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA