A TÁMOP 5.6.3 projekt során a fogvatartottaknak lehetőségük van jóvátételi programba bekapcsolódni, ezzel is bizonyítva szándékukat a megsértett közösség kiengesztelésére, valamint a bennük lezajló pozitív változás igényének megerősítésére.

A jóvátétel célja az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása. Az okozott kár nem csak a bűncselekmény elkövetésének szimbolikus jóvátételére irányul, hanem az adott élethelyzet, illetve a büntetőeljárással érintett családok, a közvetlen környezet, a kisközösségek és a társadalom számára is tudnak jóvátételt nyújtani.
A helyi közösség számára megszervezett jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, tudatosság növelése, valamint a szimbolikus módon a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése során létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése
.
A projektben a fogvatartottaknak önkéntes döntésük alapján lehetőségük van arra, hogy a jóvátételi program keretében enyhítsék az általuk okozott kárt. Megjelenik bennük az igény, hogy a helyi közösség, vagy szélesebben értelmezve a társadalom számára végezzenek valamilyen hasznos tevékenységet, mint pl. egy közterület, illetve park rendbetétele; kerítésfestés; adománygyűjtés beteg gyerekek számára; egy városi művészeti rendezvényen való megjelenés saját alkotásokkal. Nagy hangsúlyt kap az egyén motivációja, értékrendje, hiszen csak komoly szándékkal, valós megbánással érhető el valós eredmény.