A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, intelligenciatesztek, papír alapú és műszeres figyelemvizsgálatok és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichikai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti. A pszichikai alkalmassági vizsgálatot a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja pszichológia szakmai csoportja végzi.