Az európai elhelyezési körülményeknek teljes mértékben megfelelő részleget vehettek használatba a márianosztrai fogvatartottak. A részleg hat zárkájába összesen 25 fő költözhetett. A mellékhelyiség és a fürdő közös, a zárkaajtót csak akkor csukja be a felügyelet, ha mindenki kimegy dolgozni. Dohányozni csak az udvaron kijelölt dohányzóhelyen szabad.

A részlegre az intézet börtön fokozatú, enyhe rezsimkategóriába, valamint alacsony biztonsági kockázatba sorolt dolgozó fogvatartottjaiból azok kerülhettek ide, akiket a Befogadási és Fogvatartási Bizottság erre méltónak talált. A nyitott ajtó és a részlegen belüli szabad mozgás az eddig tanúsított jó magaviselet jutalma. Behelyezéskor a bizottság vizsgálja a fogvatartott fogvatartás alatti feddhetetlen előéletét, a fogvatartott együttműködését a vele kapcsolatos egyéniesítés kapcsán, a reintegrációs programokban tanúsított pozitív hozzáállását, részvételét, a felügyelet felé tanúsított magatartását, az eddigi jutalmi helyzetének fokozatosságát, progresszivitását (legyen cél egyre jobbá válni, ezt koronázza meg a részlegre való bekerülés), valamint a fogvatartott dolgozói státuszát, munkavégzésének minőségét, kapcsolattartásának rendszerességét (ezzel is ösztönözve annak rendezését és fenntartását). Ha a fogvatartott bizonyíthatóan szabályt sért, visszakerül eredeti, fokozatának megfelelő helyére.

A részleg folyosója Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Közös fürdőhelyiség Forrás:Márianosztrai Fegyház és Börtön
Az itt elhelyezett elítéltek parancsnoki iránymutatás után január elején foglalhatták el zárkáikat. Az elmúlt egy hónap alatt semmilyen probléma nem adódott, megfelelően éltek az új lehetőséggel. Az elhelyezés alakítása és a szabad életben megtapasztalható körülmények felé közelítés a reintegráció fontos eszköze. A fogvatartottak szabadságvesztés-büntetés alatti életútjuknak sarkalatos pontja a jutalmazás, az egyéni felelősség egyre nagyobb jelentősége. Ezeket mind tudjuk alkalmazni az új részleg működtetésével.

Tágas, kis létszámú zárka Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön