„E.U.R.O.P.E. - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education” – európai identitáserősítő program a fogvatartottak számára.” címmel tartott négynapos tréninget intézetünkben a Váltó-sáv Alapítvány 2016. augusztus 8-ától.

A fogvatartottak – ezen belül is a fiatal fogvatartottak –  társadalomba való visszailleszkedésének segítése kiemelt feladata a büntetés-végrehajtásnak. A fogvatartotti munkáltatás és oktatás mellett az ehhez hasonló témájú tréningek segítségével is folyamatosan kapcsolatot tarthatnak a külvilág változásaival, amelynek központi szerepe van a reintegrációban. A Váltó-sáv Alapítvány által megtartott napi négyórás kurzusok fő témáját az Európai Unió alapvető ismeretanyaga tette ki, de az érintettek a találkozások alkalmával munkerő-piaci ismereteket és hasznos kommunikációs gyakorlatokat is megismertek és végeztek. A foglalkozásokon összesen tizennyolc, többnyire a 30. életévét be nem töltött fogvatartott vett részt.


Munka közben a Váltó-Sáv Alapítvány munkatársai. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön

Fogvatartotti visszajelzések alapján a kezdeményezés hiánypótló és hasznos volt, reintegrációs szempontból is bizonyossá vált, hogy mennyire hatékony és eredményes lehet a civil kezdeményezések megvalósítása a büntetés-végrehajtási intézetekben.  

A kezdetben még testbeszédükkel is zárkózottságot mutató fiatalok megnyíltak a foglalkozások hatására. Forrás: Márianosztrai Fegyház és Börtön