Esti mese - meseterápiás eszközök a fogvatartottak társadalmi reintegrációjában

 Reintegráció:

 „A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy az e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beilleszkedését, és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.”
(1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról)
Tények:
•a magyar büntetés-végrehajtás aktuális létszáma 17.500 fő,
•Európában minden 100. gyermeknek valamelyik szülője fogvatartásban van,
•becsléseink szerint a 18.500  magyar fogvatartotthoz 35.000-40.000 gyermek sorsa kapcsolódik közvetlenül,

Előzmények:

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010-ben került lebonyolításra az „Esti mese” program. Az intézeti kezdeményezés alapjául szolgáló „Storybook Dads” elnevezésű program 2006-ban kezdődött Nagy-Britanniában. Az elmúlt néhány év során közel 100 intézet csatlakozott hozzá Nagy-Britannia teljes területéről, valamint további intézetek Svédországból, Dániából, Új-Zélandról és az Egyesült Államokból. A program bevezetését tervezi továbbá Finnország és Lengyelország is. Ezidáig megközelítőleg 10.000 fogvatartott csatlakozott a kezdeményezéshez.

A projekt célkitűzése kettős volt: elsősorban a családi kötelékek fejlesztése, megerősítése, másrészt a fogvatartottak olvasási készségének, képességének a fejlesztése, de ezen túl az oktatásban való részvétel igényének a felkeltése.
 A szabadságvesztés büntetés kiszabása a fogvatartotton túl a családra is sokkszerűen hat, és éppen azoknak a hozzátartozóknak jelenti a legnagyobb emocionális megterhelést, akik teljesen ártatlanok a bűnelkövetésben - a gyermekeknek, akiknek szüleik börtönbüntetése miatt hamar szembesülniük kell az elhagyatottság, a szégyen és a magány érzésével.
 A programunk ezt az érzelmileg legsérülékenyebb csoportot szerette volna elsősorban támogatni.
 A program első fázisa 2010 év végén zárult, amikor 36 fogvatartott közel 70 hangüzenetet küldhetett ki a hozzátartozói részére. Köszönhetően a programot szakmailag koordináló és lebonyolító Luzsi Margónak 2011. év elején az „Esti mese” program folytatódhatott. Az új cél, a társadalmi jóvátétel érvénysülése volt azzal, hogy a kezdeményezéshez ezúttal is önként csatlakozó fogvatartottak havi rendszerességgel terápiás foglalkozást tarthattak az Egri Fogyatékos Gyermekotthonban élő gyermekek részére. A kezdeményezés ezzel magasabb szintre lépett, hiszen a családi kapcsolatok erősítésen túl, a rászorultaknak nyújtott segítség, valamint a társadalmi jóvátétel is megjelent a célkitűzések között.
 Az „Esti mese” program azóta is töretlenül folyik a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, 2012-ben újra megkezdtük a fogvatartottak felkészítését a karácsonyi mese CD-k összeállításához, amelyre ezúttal 26 fő elítélt nő jelentkezett. 

Paloznaki meseterápiás központ:

A kezdeményezés továbbfejlesztéséhez új perspektívát jelentett az a lehetőség, amelyet Dr. Boldizsár Ildikó ajánlott fel az intézet részére.
 A felajánlás keretében 18 fő (5 elítélt nő és 13 gyermek) kapott lehetőséget arra, hogy részt vehessenek a paloznaki Meseterápiás Központban 2012. augusztus 13-22. között egy intenzív 10 napos meseterápiás foglalkozáson.
 Az előzetes egyeztetések szerint a programba önként jelentkező, jogerős ítélettel rendelkező női fogvatartottak kapcsolódhattak be, akik vállalták, hogy a programban büntetés-félbeszakítás keretében vesznek részt. A büntetés-félbeszakítás alkalmazása azért kiemelt jelentőségű, mert előzetesen feltételezi a szülő elhivatottságát, illetve azt az üzenetet közvetíti, hogy nem jutalmat kap, hanem neki is aktív szerepe van, tőle is áldozatot vár el a program.
 Az önkéntesek 2012. év folyamán folyamatos felkészítésen vettek részt a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A felkészítést Luzsi Margó és Boldizsár Ildikó hajtották végre. A program ezen szakasza hasonlóan működik, mint a korábbi „Esti mese” program, azaz az intézet fogvatartotti kultúrtermében történik csoportos foglalkozás keretében.
 A Heves Megyei Bv. Intézet felvette a kapcsolatot az illetékes gyámügyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyermekek részvétele minden tekintetben törvényes és jogszerű legyen.
 Az önkéntesen jelentkező és felkészített fogvatartottak a büntetés-végrehajtási szervezet személyszállító buszával 2012. augusztus 13-án utaztak le Paloznakra 3 fő büntetés-végrehajtási dolgozó kíséretében.
A programban résztvevő bv-s dolgozók kizárólag kisegítő, támogató szerepet töltöttek be egyenruha és kényszerítő eszközök nélkül. A résztvevő büntetés-végrehajtási dolgozók ellátása (szállás+étkezés) a tréning helyszínén ingyenesen került biztosításra. Részvételük vezényléssel történt, a programban való részvételért többletjavadalmazásban nem részesültek.
Az elítélt nők 2012. augusztus 13-i utazását követően a gyermekek másnap, 2012. augusztus 14-én utaztak le Paloznakra, szintén a büntetés-végrehajtási szervezet személyszállító buszával. Az érkezések egy napos eltolása lehetőséget biztosított a résztvevők tökéletes felkészülésére, felkészítésére.
 A Meseterápiás Központban lebonyolításra került szakmai program megszervezését és megvalósítását a Központ munkatársai biztosították, akik az előkészítés során a szükséges mértékig megismerhették a fogvatartottak előéletét, személyes adatait.