A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2018. január 17-én együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedésének elősegítéséről szól.

A Rózsahegyi Tamás bv. ezredes, intézetparancsnok és Grubert Roland, megyei igazgató által aláírt megállapodás a fogvatartottak reintegrációs programját fogja támogatni, mivel a büntetés-végrehajtási intézetben vállalt életvezetési és egyéb témájú tanácsadásokon, valamint adományközvetítő szerepeken keresztül a szervezet segíti a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését. 

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

A társadalmi elvárásoknak megfelelésre felkészítést már a szabadságvesztés ideje alatt el kell kezdeni, és sok esetben a szabadulás után, a börtön falain túl is folytatni kell; akár pártfogó-felügyelőkön, akár egyéb karitatív szervezeteken keresztül. A fogvatartottak a programok során megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak azokhoz az értékrendekhez, amelyek megkönnyítik a visszailleszkedésüket a családba, a társadalomba, és olyan ismereteket, amelyekkel jobban boldogulnak majd például az álláskeresés során.

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Az intézetnek ezt a jellegű munkáját erősíti majd szükség esetén a Magyar Vöröskereszt, egyéni beszélgetés vagy csoportos foglalkozás keretében. Ezenkívül a szervezet tagjai kiemelt hangsúlyt fektetnek az elítéltek egészségügyi, szociális helyzetének javítására is. Az életvezetési tanácsadáson túl elsősegély-nyújtási, betegápolási, balesetmegelőzési, háztartási foglalkozásokat tart majd a szervezet képviselője, ezzel is segítve a fogvatartottak szabadulás utáni egészségügyi és szociális helyzetének javítását. A visszajelzések alapján a felkészítésbe a fogvatartottakon kívül a családtagjok szintén bevonhatóak lesznek.

Az intézetben zajló jóvátételi programok megvalósításában is együttműködünk majd a Magyar Vöröskereszttel; ezzel a programmal lehetőséget teremtünk arra, hogy az elítéltek megbánásukat fejezzék ki tettük miatt a társadalom felé. Legyen ez például idősek napján egy műsor, egy apró kézzel készített ajándék, egyéb adakozás, felajánlás. Ennek egyik példája az Eötvös József Börtönügyi Egyesület által elnyert egyik pályázat emléktábláinak elkészítése, kihelyezése, másik pedig a szervezet képviselőinek az együttműködés aláírása után átadott tartós élelmiszercsomag, amelyet a fogvatartottak gyűjtöttek össze, és a régió rászorultjainak tud majd kiosztani a Magyar Vöröskereszt sátoraljaújhelyi tagszervezete.Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Az intézet és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének célja az együttműködéssel, hogy a szabadulásukat követően olyan emberek kerüljenek vissza a közösségbe, akik a társadalomba vissza akarnak és vissza is tudnak illeszkedni, illetve akik nincsenek rákényszerülve és nem is akarnak ismét bűnelkövetővé  válni.