A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben is elindult az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 projekt, melynek keretében az intézetünkben elhelyezett fogvatartottak segítséget kapnak a társadalomba való sikeres visszailleszkedéshez, az elvárt társadalmi szabályok alkalmazásához.

A fogvatartottaknak a szabadulás hatalmas fordulópont, mivel rengeteg kihívással találkoznak: ilyenek az álláskeresés, lakhatás, szociális ügyintézés, iratpótlás, esetleg családi kötelékek megerősítése, szakmaképzés vagy a félbeszakadt tanulmányok folytatása. Ezekben nyújt segítséget az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 számú, 3,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben is megvalósuló, 2020 nyaráig tartó projekt.

A projekt keretében összesen 4000 fogvatartott és 1000 hozzátartozó részesül reintegrációt segítő humánszolgáltatásokban.
A program céljai közé tartozik az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése: személyiség- és kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozások, a munkavállaláshoz való motiváció erősítése és fenntartása a szakmaképzési és utógondozási programok, a családi kapcsolatok megerősítésén keresztül, a célcsoport fejlesztése. A projekt új eleme a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonása: 1000 fő számára is biztosítottak a reintegrációs program humánszolgáltatásai, ezáltal csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét.

A program nagy hangsúlyt fektet a helyi közösség bevonására, azaz a lakókörnyezetek tájékoztatására. Az álláskeresés és a visszailleszkedés gördülékennyé tétele érdekében a projektmunkatársak segítik a fogvatartottakat.
A program megvalósításán intézetünkben három tanácsadó dolgozik a helyi büntetés-végrehajtási intézeti szakmai vezetőjének irányításával. A projekt jelenleg a toborzás és tájékoztatás fázisában jár. Az intézetünkben elhelyezett összes fogvatartott részt vett a toborzásokon, tájékoztatásban eddig 110 fogvatartott részesült.

Fotó: EFOP

Az intézetben a fogvatartottak szóróanyagon keresztül találkozhattak a projekttel, illetve egyéni és csoportos foglalkozásokon folyamatosan tájékoztatást kapnak. Az eddigi tapasztalatok alapján a fogvatartottak érdeklődését főként az iratpótlás, a szociális ügyintézés és a képzések keltették fel.

A projekt keretein belül elérhető szolgáltatások:
•    Egyéni Fejlesztési Terv készül a bevont fogvatartottakkal
•    Kompetenciafejlesztő foglalkozások
•    OKJ szakképzés, részszakképzés, egyéb betanító képzés
•    Életvezetési tanácsadás
•    Pályaválasztás, pályaorientáció
•    Álláskeresési felkészítés
•    Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása
•    Szociális ügyintézés
•    Segítő beszélgetés
•    Önsegítő csoport
•    Resztoratív érzékenyítő csoportfoglalkozás
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön által nyújtott potenciális lehetőségek a projekten belül:
•    művészetterápia – festés, kerámiakészítés
•    családbarát látogatószoba kialakítása
•    a város társszerveinek bevonása
•    a Börtönmúzeum nyújtotta lehetőségek programba integrálása

A projektről bővebben a TEtt-program oldalán olvashatnak!

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.