Az intézetünkben büntetését töltő négy fogvatartott végzett jóvátételi, egyben díjazás nélküli munkát a sátoraljaújhelyi Fehér-patak közúti korlátján, amelyen festési, mázolási feladataik voltak.

A közterületen dolgozó fogvatartottak nemrégen megszerzett szakképesítésüket kamatoztathatták a lakosság javára, ugyanis múlt héten fejezték be sikeresen a 20 hónapos festő, mázoló, tapétázó OKJ szakmaképzést a büntetés-végrehajtási intézet falain belül.

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Sátoraljaújhely életébe intézetünk régóta szervesen és szorosan kapcsolódik be programjaival, de szervezeti kapcsolatai révén is. Az utóbbi időben ismét előtérbe került a fogvatartottak munkáltatása, mint segítségnyújtási lehetőség, amellyel olyan feladatokat is könnyen el tudunk végezni, amelynek teljesítése más szervezetnek, csoportnak akár hatalmas erőfeszítésbe is kerülhet, valamint a fogvatartottak is lehetőséget kapnak a társadalommal való kommunikációra.

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

A fogvatartottak a munkákat önkéntesen, díjazás nélkül vállalták, amellyel a társadalommal szemben elkövetett bűnüket szeretnék jóvátenni, hogy szabadulásuk után a közösség hasznos és aktív tagjai lehessenek.