KIVONAT A 2013. ÉVI CCXL. TÖRVÉNY (Bv. tv.), ILLETVE A 16/2014. IM RENDELETBEN, 2018. JÚLIUS 1-JÉTŐL MEGHATÁROZOTTAKRÓL

A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény nem küldhető (utóbbi csak külön engedéllyel).

Az elítélt kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányterméket tartalmazó csomagot ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben állíttathatja össze jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít a havi gyakoriságba.

Az elítélt kapcsolattartója a Bv. tv. 176. § (5) bekezdése szerinti csomagot (élelmiszert, tisztálkodási szert) a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg

a1) a bv. szerv által működtetett internetes felületen az ellenérték átutalásával, vagy

b1) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

A bv. intézet az elítélt részére a csomagot

a) az a1) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,

b) a b1) pont szerinti esetben a látogatást követő három munkanapon belül adja át.

A 2018. JÚLIUS 01-JÉTŐL ÉLETBE LÉPŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN BEKÜLDHETŐ CSOMAGOK TÍPUSAI

Havonta legfeljebb egy csomag, 5 kg súlyhatár mellett, opcionálisan választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik)

Bv. intézet területén működő üzlet kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során rendelt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek)

Kívülről, postai úton beküldött csomag egyéb használati tárgyak.

Meghatározott gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag – amennyiben a bv. intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni, a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével –, a havi kereten felül.

Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött csomag, a havi kereten felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli).

 

 

Csomag kapcsolattartói tájékoztató

Letartóztatott 72 órás látogatás, csomag átadás

Csomagban beküldhető tárgyak

Postai úton történő csomagküldés

Zárt láncú csomagküldés, látogatásnál vásárlás

Inmate Parcel Delivery Service

Tájékoztató a látogatóként belépők részére

A fogvatartottak birtokában tartható tárgyak