A Magyar Rendvédelmi Kar kiemelkedő tevékenységéért Orehovszki Zoltán bv. ezredes, bv. tanácsos, és Sáfrányos Krisztián László c. bv. őrnagy részére emlékérmet és emléklapot adományozott.

Fotó: Sátorljaújhelyi Fegyház és BörtönOrehovszki Zoltán bv. ezredes, bv. tanácsos, intézetünk parancsnok-helyettese a rendvédelem területén kifejtett kiemelkedő szakmai érdekképviseleti és közösség- fejlesztési tevékenységéért részesült elismerésben.

 

 

 

 

 

Fotó: Sátorljaújhelyi Fegyház és BörtönSáfrányos Krisztián László c. bv. őrnagy, megbízott informatikai osztályvezető pedig a rendvédelmi karban teljesített kiemelkedő teljesítményéért részesülhetett elismerésben.