Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 2018. január 1-jei hatállyal kinevezte Perger Tamás bv. őrnagyot a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnok-helyettesi beosztásába és egyben alezredessé léptette elő.

Fotó: Tiszalöki Országos Bv. Intézet

Perger Tamás bv. alezredes 2007-ben kezdte meg pályafutását a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tiszthelyettesként, kezdetben reintegrációs tiszti megbízással, később kinevezéssel, majd 2010. decemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tiszti beosztásába került. 2012. december 1-től büntetés-végrehajtási osztályvezető beosztást töltött be, majd 2017. január 12-től kinevezéséig megbízott parancsnok-helyettesként látta el szolgálati feladatait Tiszalökön.

 

Parancsnok-helyettesi beszédében köszönetet mondott a nyíregyházi bv. intézetnek, ahol pályafutása során sok ismerettel gazdagodott, illetve megköszönte a tiszalöki állománynak az elmúlt évben tanúsított támogatását, munkához való hozzáállását. A jövőben folytatni kívánja azt a munkát, amelynek alapja a csapatmunka és az együttműködés, és amellyel tovább erősödik az intézet szakmai tevékenysége.