Sajtónyilvános jóvátételi program keretében hat fogvatartott szépítette meg a dunaújvárosi Batsányi utcai idősek otthona udvarát.

2018. június 19-én az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt keretében a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bernátkúti alegysége kertépítő, kertszépítő sajtónyilvános jóvátételi programot szervezett az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona I. számú Gondozási Központja részére.

Fotó: BvOP EFOP ProjektirodaA jóvátételi programba a fogvatartottak önként jelentkeztek, a jóvátételre történő felkészítést az EFOP tanácsadók végezték.
Az eseményt Bőhm Attila tanácsadó nyitotta meg, majd Kaiser Gabriella c. bv. alezredes, vezető reintegrációs tiszt, EFOP szakmai vezető adott tájékoztatást a sajtó résztvevői számára a szervezet jóvátételi programjairól, a helyi eredményekről.

Fotó: BvOP EFOP Projektiroda
A kertépítő jóvátétel célja az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása volt. A jóvátételi munka és az erre felkészítő foglalkozások során az elkövetőben növekedhet a felelősségérzet, erősödhet a tettekkel való szembenézés, a következmények viselésének igénye, mely mind hozzájárulhat a reintegráció sikerességéhez.
Az egyik fogvatartott úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy szerinte azért is jó a „Fogvatartottak reintegrációja” program, mert nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyíthatják a fogvatartottak, hogy képesek a változásra, képesek jót is tenni.
A fogvatartottak a felújítás és átépítés alatt álló idősek otthona elhanyagolt udvarát tették szebbé a nap folyamán, hogy az otthonban élő idősek szép külső környezetben élhessék mindennapjaikat.
Gyöngyösiné Hoffer Szilvia, a Gondozási Központ vezetője a program sajtónyilvános részének lezárásakor megköszönte a jóvátételt, mely, mint mondta óriási segítség volt az intézmény számára.
A büntetés-végrehajtási szervezet bátorítja a jóvátételi munkát, ezt bizonyítja, hogy Dunaújvárosban az elmúlt hónapban is valósult meg az EFOP projekt keretében sajtónyilvános jóvátétel, melyet anyák napja alkalmából szerveztek.


A projekt és sajtónyilvános eseményei elfogadóbbá teszik a társadalom tagjait, így szélesebb körben is felismerik, hogy a szabadulást követő utógondozásban és a sikeres visszailleszkedésben éppen akkora szerepe van a nyitott közösségeknek, mint a büntetés-végrehajtás szakembereinek.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.