Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth u. 124.
Telefon: 06-42/524-900
Fax: 06-42/401-690
E-mail: ugeESFKrSqUGbTU7jYr4AMmdGlzemFsb2sudWtAYnYuZ292Lmh1
www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu/tiszalok 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a felnőtt korú férfi és női elítéltek fegyház, börtön és fogház fokozatú szabadságvesztésével, továbbá jogszabályban meghatározott körben az elzárással összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 

Az intézetet az intézetparancsnok vezeti, az egyes szakterületek élén osztályvezetők állnak. Az intézet személyi állományába tartozók hivatásos szolgálati, valamint közalkalmazotti jogviszonyban látják el szolgálati feladataikat.  A szervezeti felépítés és a Szervezeti és Működési Szabályzat a kapcsolódó dokumentumokban található.
 
Az intézet felettes szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a törvényességi felügyeletét gyakorló szerv pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.