Hírek

2016. április 19. 15:08

Fejlesztő foglalkozások a pártfogói munkában

"A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységek fejlesztése" elnevezésű - BM-15-MI-0054 azonosító számú - pályázat keretében a büntetés-végrehajtási intézetben élő fogvatartottak számára lehetőség nyílt ez év márciusától készség- és képességfejlesztő (kommunikációs, agressziókezelő, konfliktuskezelő, önismereti, életvezetési) tréningeken részt venni. A csoportokat a bv. intézetben dolgozó pártfogók vezetik.

2016. április 19. 15:01

Az irgalom mindig ajándék

Az Irgalmasság Évében az irgalmasságot hirdette meg Csóka Péter János pálos tartományfőnök a Márianosztrai Fegyház és Börtön kápolnájában.

2016. február 5. 14:04

Aktív szellemi tevékenység a falak közt

Év végén lezárult a hatfordulós I. Országos Műveltségi Vetélkedő, melyet az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet hirdetett meg vállalkozó kedvű fogvatartottaknak a Börtönújság hasábjain. A díjakat Tökölön adták át január 27-én, ahol értékes nyereményeket vehettek át a helyezett fogvatartottak. A vetélkedőben a legaktívabb a Márianosztrai Fegyház és Börtön volt.

2016. február 5. 9:37

Kiválóra értékelték a tavalyi év munkáját

„Örömmel jöttem, mert tudtam, hogy dicsérni kell, nem elmarasztalni.”- kezdte meg évértékelőjét Lajtár József bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese. Ünnepélyes állománygyűlés keretein belül rajta kívül Biczó László bv. dandártábornok, az intézet parancsnoka és Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, a Nostra Kft ügyvezető igazgatója is értékelte az elmúlt év szakmai munkáját.

2016. február 2. 19:25

Jobb agyféltekés rajzzal a reintegrációért

A laikus számára furcsa és fölösleges tevékenység lehet fogvatartottakat rajzolni tanítani. A jobb agyféltekés rajzolás azonban több mint puszta időtöltés. Nem csak az a cél, hogy jó kép szülessen - néha ez nem is fontos - hanem inkább az, hogy felszabadítson a napi problémák és a hétköznapok nyomása alól. Illetve, hogy megmutasson egy másfajta látás- és gondolkodásmódot. A módszert már többször alkalmazták börtönökben, nemrégiben Márianosztrán is indult tanfolyam fogvatartottak számára.

2015. december 9. 16:25

Fogvatartotti munkával készül a NATO-drót

A próbaüzem után megkezdődött az ideiglenes határzár építésére alkalmas pengeéles dróthenger üzemszerű gyártása a Márianosztrai Fegyház és Börtönben. Erről Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó és Csóti András bv altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tájékoztatta a sajtó képviselőit december 9-én a gyártás helyszínén.

2015. szeptember 22. 13:27

Fogvatartottak újítják fel a látogatóhelyiséget

A társadalomba való visszatérés és sikeres beilleszkedés egyik kulcsa a szabadságvesztés büntetés ideje alatt is megmaradó kapcsolattartás. Ennek egyik lényeges eleme a látogatófogadás, mely leginkább az intézetben erre kijelölt helyen történhet meg. A hajdani kolostor ódon falai között lévő látogatóhelyiség már igen megkívánta a felújítást. A pályázati forrásból részben támogatott munkálatok első szakaszában a várakozóhelyiség vált gyermekbarátabbá.

2015. szeptember 22. 11:36

Bizonyítványosztás szeptemberben is

A nyári hónapokban sem voltak üresek a Márianosztrai Fegyház és Börtön tantermei. A TÁMOP 5.6.3. keretein belül, uniós támogatással megvalósuló programban tizenhét fogvatartott mezőgazdasági munkás szakképesítést szerzett, tizenöten pedig megtanultak a targoncával bánni. Tudásukat már az intézetben is, de szabadulásuk után mindenképpen hasznosítani tudják.

2015. július 1. 11:15

Piacképes szakmát szereztek

A júniusi vizsgaidőszakban 28 fogvatartott szerzett festő, mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséget. Az ismereteket és a szükséges gyakorlatot két év alatt sajátították el. Van, aki már a nyáron ki tudja festeni saját lakását, van, akinek erre még várnia kell. Ő addig a falakon belül kamatoztathatja megszerzett végzettségét.

2015. július 1. 11:07

Parkoló a börtönben

"A pesti bérházak rengetegében, egy üres foghíjtelken áll a Parkoló. A Parkoló ura télen-nyáron itt él a lakókocsijában, és csak egyetlen cél vezérli: nem akarja, hogy a külvilág káosza betörjön az általa kialakított nyugalom szigetére. Az egyetlen helyre, ahol otthon érzi magát." Miklauzic Bence fiatal magyar filmrendező mutatta be filmjét Márianosztrán.