A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Szakkönyvtára a börtönügy irodalma tekintetében országosan egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik. Elsősorban a büntetés-végrehajtás szakirodalmát gyűjti – könyvek, tanulmányok, úti jelentések, fordítások formájában –, gyűjtőkörébe tartoznak azonban a büntetés-végrehajtással közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő jogi, közgazdasági, pedagógiai, szociológiai, pszichológiai kiadványok is. A könyvtár állománya a könyvekkel, folyóiratokkal és egyéb dokumentumokkal együtt mintegy 8 ezer könyvtári egységet tesz ki.

A könyvtári szolgáltatásokat a büntetés-végrehajtás dolgozói mellett hallgatók, kutatók, magánszemélyek is igénybe vehetik. A könyvtár használatának feltétele a beiratkozás, melynek nincs díja.

Beiratkozás után minden könyvtárhasználót ingyenesen illetnek meg a következő szolgáltatások:

 A könyvtár látogatása.
 A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása.
 A kölcsönző térben és a kézikönyvtárban elhelyezett nyomtatott dokumentumok helyben használata.
 Az állományfeltáró eszközök használata.
 Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
• Segítségnyújtás az adatbázisok és a számítógépes információforrások használatához.
 Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által készített adatbázisokban, adattárakban, az interneten elérhető információkról, valamint közhasznú információkról.
 Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés.
 Könyvtárközi kölcsönzés helyben használattal.

A könyvtáros munkájának hatékonysága és a kölcsönzés meggyorsítása érdekében kérjük, hogy a könyvtárba látogatása előtt a kölcsönözni/átnézni kívánt könyvek listáját leltári számmal küldje el az elérhetőségben megjelölt email címre.

A BvOP Szakkönyvtár katalógusa az alábbi linken érhető el:
http://1194.netlib.hu/katalogus

Segítség a könyvtári katalógus használatához pedig az alábbi dokumentumban található.

1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.,
Tel.: +36-1-261-7011
Nyitva tartás: csütörtökönként 8:30-12:00 és 13:30-15:30 között, illetve megbeszélés alapján.

A könyvtár megbízott vezetője:
Apró Andrea ka.
zpsWTYNRUiX9cj23ZcDNkYXByby5hbmRyZWFAYnYuZ292Lmh1