Prof. Dr. Mezey Barna
elnök

Prof. Dr. Nagy Ferenc
tiszteletbeli elnök

Schmehl János bv. vezérőrnagy
elnökhelyettes
Dr. Csernyánszky Lajos
titkár

Csóti András ny. bv. altábornagy
elnökségi tag

Dr. Lőrincz József ny. bv. dandártábornok
elnökségi tag
Dr. Vókó György
elnökségi tag

Dr. Kabódi Csaba
elnökségi tag


MBT Szekció:


Dr. Pallo József bv. ezredes
jogi szekcióvezető 
Nyima Tamás bv. ezredes


Nyima Tamás bv. ezredes
biztonsági szekcióvezető
 


Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok
történeti szekcióvezető
 

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes
humán szekcióvezető