képzési SZERZŐDÉS EÜ FŐFELÜGYELŐ (OKJ RE-9 2018).docx
képzési SZERZŐDÉS EÜ FŐFELÜGYELŐ ka (OKJ RE-9 2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS_IG_FŐFELÜGYELŐ_(R-I-10_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_IG_FŐFELÜGYELŐ_ka_(R-I-10_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-7_2018).docx
SF_képzési SZERZŐDÉS_SEGÉDFELÜGYELŐ_ (OKJ-6_SF_2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS KA GAZD FŐFELÜGYELŐ (RG-8).docx
képzési SZERZŐDÉS KA FŐFELÜGYELŐ (RB-7).docx

képzési SZERZŐDÉS FŐFELÜGYELŐ R-G-8 2018.docx
képzési SZERZŐDÉS FŐFELÜGYELŐ R-B-7 2018.docx

képzési SZERZŐDÉS SEGÉDFELÜGYELŐ (OKJ-5 SF 2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_KA_FŐFELÜGYELŐ (RB-6).docx
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ (RB-6).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-4_2018).docx

Javítva:
Képzési Szerződés civil diplomások Ka.docx
képzési SZERZŐDÉS RENDÉSZETI SZERVEZŐ (RSZ 1 2018).docx

 

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_ (OKJ-3_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_GAZD_KA_FŐFELÜGYELŐ (RG-5).docx
képzési SZERZŐDÉS_GAZD_FŐFELÜGYELŐ (RG-5).docx


képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RB4_2018)
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RB4_2018)

képzési SZERZŐDÉS_EÜ_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RE3_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_EÜ_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RE3_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_(OKJ_RB2_2018).docx
képzési SZERZŐDÉS_FŐFELÜGYELŐ_ka_(OKJ_RB2_2018).docx

képzési SZERZŐDÉS_FELÜGYELŐ_(2018_OKJ_2).docx

 

 

 


Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Tájékoztató a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szakképzési rendszeréről

 

Főbb jogszabályok

 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • (a törvény 91. §-ának (7) bekezdése szerint: „A törvény előírásait a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérő sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelős miniszter engedélye szükséges.”),
 • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 129. § - az alábbiak szerint rendelkezik a képesítési követelményekről:
  „A miniszter rendeletben állapítja meg a rendvédelmi szerv vezetői és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásainak betöltéséhez elfogadható felsőfokú végzettségeket, az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket.”
 • 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól,
 • 315/2013 (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól,
 • 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
 • 20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről,
 • A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklete rendelkezik a büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményeiről,
 • A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 25/2016. (VII.4.) OP szakutasítása a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről.

Szakképzési rendszerünk

Az Országos Képzési Jegyzékben a büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában egy szakképzettséget adó szakma van jelen, a büntetés-végrehajtási felügyelő (bemeneti feltétel az érettségi megléte).

A képzés alapszintű végzettséget ad, ily módon egyenértékű a jelenlegi 14 hetes alapfokú szaktanfolyami képzésünkkel.

Kettő rész-szakképesítést adó szakmánk van - nem előírás bemenetnél az érettségi -, melyek az alábbiak: 

 • büntetés-végrehajtási őr,
 • büntetés-végrehajtási segédfelügyelő.
A szakképzési rendszer egymásra épülő elemekből áll, azaz a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzési modulba az a hivatásos állományú tag léphet, aki eredményesen teljesítette a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulokat. Ez annyit jelent, hogy a modulok egymásra épülve teljesíthetők, egy modult sem lehet kihagyni. Természetesen a bv. szervek ebben a rendszerben dönthetnek úgy, hogy nem a teljes szakképzésre, azaz a büntetés-végrehajtási felügyelő szakra, hanem csak egy részszakképzésre iskoláznak be, például a büntetés-végrehajtási őrire. Ebben az esetben azonban, ha valaki csak a büntetés-végrehajtási őr részszakképzésben tanul és tesz eredményes komplex szakmai vizsgát, az kizárólag őri feladatok ellátásra lesz alkalmas a részszakképesítést igazoló bizonyítványa alapján, tehát a bv. szervnél jelentkező felügyelői feladatokat nem láthatja el teljes körűen. 
Ez igaz a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképesítésre is ugyanis, aki elvégzi ezt a modult is, és sikeres vizsgát tesz, még nem kap szakképesítést igazoló bizonyítványt, és nem láthat el teljes körűen felügyelői feladatokat. Ez a kolléga is csak részfeladatok ellátására lesz alkalmas, ami már több lesz, mint az őr feladatai, de kevesebb, mint a büntetés-végrehajtási felügyelőéi, azaz alkalmas lesz őrtoronyban feladatot ellátni, részt vehet előállításon, a biztonsági osztályon tevékenykedhet, de körleten nem dolgozhat.
 

Képzési struktúra a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzésben

Modulok Időtartam
I. 10352-12 azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok modul 10x1 hét BVOTRK-ban 1x2 hét Bv. szervnél

II. 10353-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási őr feladatai modul 3x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

III. 10354-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai 5x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

IV. 10355-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 4x1 hét BVOTRK-ban 1x1 hét Bv. szervnél

A szakképzési rendszerünk részét képezik a szakképzés ráépülések (középfokú szaktanfolyami képzés utódja), melyek az alábbiak:

 • Biztonsági főfelügyelő,
 • Egészségügyi főfelügyelő,
 • Gazdálkodási főfelügyelő,
 • Igazgatási főfelügyelő.

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzési bizonyítvánnyal rendelkezik (a 14 hetes alapfok is, illetve 1996. utáni alapfokú szaktanfolyami végzettség is elfogadott)!

A szakképzés ráépülésre az iskolázható be, aki legalább rendelkezik 1 éves büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszonnyal, egészségügyi ráépülés esetében 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szakterületi szolgálati jogviszony!

A büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő, illetve a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő esetében a képzés egy modulból áll, időtartama a beiskolázástól 14 hét + a komplex szakmai vizsga hete, melyből 5 hetet kell a BVOTRK-ban eltölteni. A képzés végén eredményes modulzáró vizsgát követően komplex szakmai vizsgával zárul a képzés. 

A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, illetve a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő esetében a képzés egy modulból áll, időtartama a beiskolázástól 11 hét + a komplex szakmai vizsga hete, melyből 4 hetet kell a BVOTRK-ban eltölteni. A képzés végén eredményes modulzáró vizsgát követően komplex szakmai vizsgával zárul a képzés. 

A büntetés-végrehajtási szerveknek a BVOTRK részére megküldött jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy melyik képzési formába fognak beiskolázni.

A szakképzési rendszerünk vizsgarendje

 • Minden modul modulzáró vizsgával zárul le az adott modul szakmai anyagából a képzési programban előírtak szerint.
 • A következő modulba lépés feltétele az eredményes modulzáró vizsga, ennek hiányában nem lehet a következő modulba továbblépni.
 • A képzéshez kapcsolódó modulok eredményes teljesítését követi a képzés végét lezáró komplex szakmai vizsga, melynek részletes szabályait a 20/2013. BM rendelet határozza meg.
A szakképzési rendszerben a komplex szakmai vizsgáztatás a képzésben részt vevő oktatóktól független vizsgabizottság előtt zajlik!
A vizsgabizottság kijelölésénél főszabály - a jogszabályi előírások alapján –, hogy a komplex szakmai vizsgákon vizsgaelnöki feladatot kizárólag a vizsgaelnöki névjegyzékben szereplő személlyel lehet betölteni. 
A vizsgatagokkal szembeni követelmény, pedig az, hogy az érintettnek vagy a vizsgaelnöki névjegyzékben, vagy a vizsgabizottsági tagi névjegyzékben szerepelni kell. 

Civil diplomával rendelkezők szakképzése

Az Országos Képzési Jegyzékben a büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában jelen van a rendészeti szervező szakmairány megjelöléssel (Büntetés-végrehajtási szervező) szakképzés.
A képzés két modulból áll, melynek első eleme a Rendvédelmi alapfeladatok modul (ez azonos a büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzés első moduljával), majd ezt követi a második már szakma specifikus modul a Büntetés-végrehajtási szervező feladatai. 
Ennél a képzési formánál a vizsgáztatás rendszere azonos az alap és a középfokú szinten jelentkező, a fentiekben már részletezett vizsgarenddel.
A képzés a BVOTRK-ban kerül végrehajtásra. 

A képzési struktúra a rendészeti szervező büntetés-végrehajtási szakmairány esetében 

Modulok Időtartam
I. 10352-12 azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok  1x8 hét BVOTRK-ban1x2 hét Bv. szervnél

II. 10361-12 azonosító számú Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok 8 hét BVOTRK-ban5 hét Bv. szervnél

A közalkalmazottak képzése a fentiekben bemutatott szakképzési rendszertől eltérő, belső képzési formában a 25/2016. (VII. 4.) OP szakutasítás előírásainak megfelelően kerül végrehajtásra